Kategorie : Slovník

Revaskularizace

obnova vaskularizace myokardu formou PCI (viz PCI) a nebo aortokoronárního bypassu. Může být úplná či neúplná.

Remodelace LK, cévní stěny

LK = levá komora srdeční, remodelace = přestavba. Příklad: vysoký krevní tlak vede k přestavbě cévní stěny a stěny levé komory, po infarktu myokardu dochází k přestavbě myokardu.

Proteinurie

vylučování bílkovin močí, dále viz mikroalbuminurie, renální insuficience.

PCI

perkutánní koronární intervence (dříve PTCA). Intervence v koronárních tepnách speciálním instrumentáriem, jejíž cílem je obnovit dobré prokrvení srdečního svalu (myokardu). Viz revaskularizace, infarkt myokardu.

Paroxysmální SVT

SVT je supraventrikulární tachykardie, paroxysmální znamená záchvatovitá – arytmie není stálá, objevuje se v záchvatech, viz supraventrikulární (SV) arytmie

Normo-, hypo-, hypervolemie

normovolemie je správná náplň cévního řečiště, hyper- a hypo- jsou změny ve smyslu + a -. Hypervolemie = zvýšená náplň. Hypovolemie = snížená náplň. (POZOR: neplést s dehydratací /odvodněním/. Dehydratace může být jen jednou z možností hypovolenie)

Němá ischémie

ischemie je nedokrevnost, němá nebo též tichá ischemie = nedokrevnost bez symptomů (bolestí na hrudi, dušnosti, nevolnosti či zvracení…), typicky u diabetiků.