Ejekční frakce (EF)

poměr mezi srdečních výdejem (SV = množství krve vypuzené srdcem při jednom stahu) a náplní srdce na konci diastoly. Pomocí EF se vyjadřuje funkce srdce. Norma 55-75% či 0.55-0.75.