Hypertenze, hypertenzní choroba

vysoký krevní tlak. Velmi závažná choroba, která je z 90-95% tzv. primární, neboli bez vyvolávající příčiny. Vysoký krevní tlak vede k celé řadě změn v srdci a cévní stěně, které nakonec vyústí v poruchu funkce orgánů (srdce, mozek, ledviny a další). V léčbě je nutné dosáhnout tzv. cílových hodnot krevního tlaku.