Mikroalbuminurie

vylučování albuminu (nízkodenzitní bílkoviny) močí, dále viz proteinurie