Sick sinus syndrom

syndrom nemocného sinu. Stav, který se objevuje hlavně ve stáří v důsledku degenerativních změn v SA uzlu (hlavního pacemakeru neboli udavatele kroku) a jehož průvodním projevem je celá řada arytmií (včetně fibrilace síní) s pomalou odpovědí komor. Jsou i formy brady-tachy, kdy se pomalá a rychlá frekvence komor střídá.