Subklinické choroby

subklinický = klinicky se dosud neprojevující