Sjezd České Kardiologické společnosti 2023

Ve dnech 13. – 16. 5. 2023 se celý  tým Kardiologie Brandýs zúčastnil XXXI. Výročního sjezdu České kardiologické společnosti. Kongres se každoročně koná na brněnském výstavišti, kde se v průběhu čtyř dnů konají přednáškové bloky, ve kterých se kolegové z celé ČR i zahraničí věnují novinkám v kardiologii, inovativním léčebným postupům, sdílení zkušeností z praxe i praktickým workshopům.

Z hlediska vzdělávání a dalšího rozšíření obzorů je kongres velmi přínosnou a podnětnou akcí, ze které dále čerpáme i při poskytování péče v naší ambulanci.

V letošním roce jsme se Výročního sjezdu opět aktivně účastnili. Jmenovitě MUDr. Pavel Franc, který na našich sjezdech přednáší pravidelně, a MUDr. Robin Králík.

MUDr. Franc přednášel o tématu komplexní léčby nemocného se srdečním selháním, které se v dospělé populaci vyskytuje v nezanedbatelné míře. Na základě značných zkušeností z naší ambulance se MUDr. Franc věnoval výskytu, diagnostice, možnostem upřesňujících vyšetření, zhoršujícím faktorům a také následné farmakoterapii.

Přednáška MUDr. Králíka byla věnována tématu postvakcinační myokarditidy, tedy riziku vzniku zánětu srdečního svalu po vakcinaci proti COVID-19. Stále aktuální otázka byla MUDr. Králíkem také hodnocena dle praktických zkušeností z ambulance. Platí, že během pandemie jednoznačně převažoval benefit očkování nad rizikem kardiálních postvakcinačních komplikací, kterým se ale u jednotlivých pacientů bohužel nevyhneme.

Děkujeme oběma kolegům za reprezentaci naší ambulance.

Těšíme se na účast zase v dalším roce.

Kardiologie Brandýs