Aortokoronární bypass (přemostění)

též ACB, CABG. Operační řešení ischemické choroby srdeční, při kterém dochází k přemostění (bypassování) postiženého úseku koronární (věnčité) tepny použitím jiné cévy (žíly z dolních končetin či arterie – nejčastěji prsní/mammární arterie)