Asymptomatická dysfunkce LK

snížená funkce LK (v klinice se nejčastěji vyjadřuje hodnotou ejekční frakce, jejíž norma je 55%-75%) bez klinických projevů (symptomů). Dysfunkce=nesprávná, rozuměj snížená funkce).