Kategorie : Diagnostika srdečních onemocnění

„Léčím se pro fibrilaci síní Warfarinem, ale jeho účinná hladina u mě kolísá. Co mám dělat proto, aby hladina byla stabilní?“

Při léčbě Warfarinem závisí na dietním zvyklostech resp. na dalších lécích, které užíváte. Listová zelenina s vysokým obsahem vitaminu K (např. zelí) snižuje účinnost Warfarinu. Nicméně to neznamená, nejíst zeleninu. Je nutné dodržovat pravidelný dietní režim a dle něho upravit dávku Warfarinu tak, aby byla dosažena účinná hladina. Alkohol naopak účinnost War...

„Jaká opatření je nutné dodržovat při srdečním onemocnění?“

Základem je řídit se radami zkušeného odborníka a pravidelně brát doporučenou medikaci. Kromě medikamentózní léčby doporučujeme i tzv. režimová opatření či nefarmakologickou léčbu. Ta zahrnuje zákaz kouření, dietu s omezením živočišných tuků, v případě hypertenze či srdečního selhání omezení příjmu soli, redukci váhy, a pokud to Váš zdravotní stav dovo...