Kategorie : Kardiovaskulární choroby

Srdeční selhání

Srdeční selhání je stav, kdy srdce není schopno vyhovět oběhovým nárokům organismu (tedy dodat periferním tkáním dostatek kyslíku a dalších živin) a to i přesto, že návrat krve k srdci je dostatečný. Příčinou tedy není nedostatečné naplnění krve jako např. při ztrátě tekutin, ale právě neschopnost srdce správně fungovat jako pumpa. Srdeční selhání je narů...

Ischemická choroba srdeční (ICHS)

Ischemická choroba srdeční je onemocnění, při kterém se k srdečnímu svalu resp. určité jeho části nedostává prostřednictvím koronárních (věnčitých) tepen dostatečné množství okysličené krve. Důvodů je celá řada (zánět či vrozené anomálie koronárních tepen, otrava kysličníkem uhelnatým..), ale ve více než 95% je ICHS způsobena aterosklerotickým postiže...

Chlopenní (srdeční) vady

Mezi srdeční vady patří poškození srdečních chlopní vedoucí k jejich zúžení (stenóze) nebo nedomykavosti (insuficienci) a tzv. zkratové vady, u kterých dochází k průtoku krve mezi levou a pravou částí srdečních oddílů. Srdeční vady můžeme dělit na vrozené a získané. Vrozené vady zpravidla bývají komplexnější. Může u nich být přítomno nejen smísení vý...

Hypertenze (vysoký krevní tlak)

Hypertenzní choroba, hypertenze, je zvýšení krevního tlaku nad 140 milimetrů rtuti (mmHg) v systole a 90 milimetrů rtuti v diastole (? 140/90). V současné době v naší republice je touto chorobou postiženo cca 10% populace a mezi dospělými je to kolem 30% jedinců. Pacienti s hypertenzí, pokud nejsou hodnoty krevního tlaku vysoké, nemívají žádné potíže. […]