COVID-19 vs. kardiologická diagnóza

Dle nejnovějších dat má onemocnění COVID-19 závažnější průběh u pacientů s diagnózami hypertenze, diabetes a ischemická choroba srdeční. Samozřejmě hraje roli také vyšší věk, který je zde určen mediánem 56 let.

Ačkoli se ve studiích objevují informace, že užívání ACE inhibitorů (Ramipril, Tritace, Prestarium, Gopten) a sartanů (Telmisartan, Tezeo, Lozap ) by hypoteticky mohlo vést ke zvýšenému riziku těžkého průběhu onemocnění, neexistují žádná průkazná data, že by tomu tak mělo být. Z toho důvodu Evropská kardiologická společnost doporučuje medikaci pacientům neměnit a pokračovat v zavedené léčbě.

Prosíme tedy všechny pacienty, kteří se v souvislosti s onemocněním COVID-19 obávají užívání těchto přípravků, aby bez porady s lékařem medikaci v žádném případě nevysazovali. Mějte prosím na paměti, že i přes probíhající epidemii nelze upozadit léčby chronických onemocnění, která jsou v důsledku také život ohrožující v nezanedbatelné míře.

MUDr. Jiří Krupička, PhD.

Zdroje:
Clinical course and mortality risk of severe COVID-19
Position Statement of the ESC Council on Hypertension on ACE-Inhibitors and Angiotensin Receptor Blockers