arytmologie

Objednávejte se na +420 326 396 790
  • prof. MUDr. Pavel Osmančík, Ph.D.
    Specialista na arytmologii, který má zkušenosti z působení na pozici vedoucího lékaře arytmologického oddělení FN Kralovské Vinohrady v Praze. prof. MUDr. Pavel Osmančík, Ph.D. je zástupcem přednosty pro specializační vzdělávání lékařů na Kardiologické klinice 3. LF UK a FN Královské Vinohrady a spolupracovníkem Katedry psychologie Filozofické fakulty UK.
    Více