Ischemická choroba srdeční (ICHS)

Ischemická choroba srdeční je onemocnění, při kterém se k srdečnímu svalu resp. určité jeho části nedostává prostřednictvím koronárních (věnčitých) tepen dostatečné množství okysličené krve. Důvodů je celá řada (zánět či vrozené anomálie koronárních tepen, otrava kysličníkem uhelnatým..), ale ve více než 95% je ICHS způsobena aterosklerotickým postižením koronárních tepen.

ICHS se projevuje anginou pectoris (AP), což je zpočátku námahová a později i klidová bolest na hrudníku zvaná stenokardie, která má tlakový, pálivý či svíravý charakter. Objevuje se za hrudní kostí a může se šířit do okolí – nejčastěji do levého ramene či celé levé horní končetiny, ale ani další směry nejsou vyloučené (krk, pravá ruka, záda, břicho). Může být provázena dušností (pocit nedostatku vzduchu) či nevolností (někdy i se zvracením). Někdy se AP projevuje jen jako dušnost a nebo má i jiné bizarnější projevy (napodobuje např. bolest zubů). Proto by neměla být nikdy podceněna žádná bolest na hrudi či v zádech popř. jiná potíž (dušnost, nevolnost…).

Dušnost na hrudi

Nejvýznamnějším projevem ICHS je infarkt myokardu.Při něm je nedokrevnost srdečního svalu (myokardu) tak dlouhá (30 minut a více), že dochází k jeho odúmrti. Výsledkem je nahrazení části srdečního svalu jizvou a poklesem výkonnosti srdce, která může být tak závažná, že se hovoří o srdečním selhání (viz srdeční selhání). Infarkt myokardu je závažný stav, který vyžaduje okamžitou hospitalizaci a léčbu a který je spojen s celou řadou komplikací včetně smrti.

Přítomnost ICHS se vyšetřuje pomocí koronární angiografie (koronarografie). Toto vyšetření se provádí během krátké hospitalizace přístupem ze stehenní (femorální) tepny a je zatím jediným způsobem, kterým je možné koronární cévy přímo vyšetřit. Na koronarografii může navázat přímý zásah na koronární tepně, tzv. balónková angioplastika, která se odborně nazývá perkutánní koronární intervence (PCI) a provádí se stejným přístupem. A nebo může být pacientovi nabídnuto operační řešení, aortokoronární bypass (ACB, CABG).

Infarkt myokardu

Kromě výše uvedených způsobů léčby se ICHS léčí jednak režimovými opatřeními (zákaz kouření, snížení tělesné hmotnosti, dieta s omezením živočišních tuků, dostatek pohybu..) a jednak léky. Oba způsoby jsou velmi důležité a jsou dvěma stranami téže mince.