Kardiologie Brandýs je Centrem pro léčbu dyslipidemie

Naše ambulance si připsala významné prvenství, které znamená velký posun pro naše pacienty, ale i pro pacienty našich kolegů kardiologů, internistů a diabetologů z blízkého okolí.

Stali jsme se první soukromou ambulancí, která se řadí na seznam Center pro léčbu dyslipidemie, čímž jsme se připojili k institucím jako je IKEM, Nemocnice Na Homolce, FN Královské Vinohrady, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Motol a všem významným nemocnicím v krajích.

Co přesně status Centra pro léčbu dyslipidemie znamená v praxi? Možnost předepisovat mimořádně účinná hypolipidemika (iPCSK9), která pro vybrané pacienty znamenají značný posun v jejich léčbě. Z důvodu finanční nákladnosti těchto léčiv pojišťovny nedovolují plošnou preskripci ve všech zdravotnických zařízeních, ale právě pouze ve smluvně zajištěných Centrech.

Léčba PCSK9 inhibitory je pro pacienty velkým přínosem a nárůst počtu center by znamenal decentralizace zdravotní péče a tudíž větší dostupnost pro pacienty z regionů. Doufáme, že se nám podaří v ambulantní sféře inspirovat zdravotní pojišťovny i kolegy z jiných ambulancí k tomu, aby se Centra pro léčbu dyslipidemie nově ubírala i směrem menších poskytovatelů.

V tuto chvíli máme schváleno tuto medikaci předepisovat klientům pojišťoven 205, 207 a 209. S ostatními zdravotními pojišťovnami jsme nadále v jednání.

Současně jsme možnost preskripce   PCSK9 inhibitorů v naší ambulanci nabídli i kolegům kardiologům, internistům a diabetologům, kteří mají možnost své pacienty posílat nově k nám a co nejvíce jim ulehčit a zkrátit cestu k lepší a efektivnější léčbě.

Pro jaké pacienty je léčba určena a kdo rozhoduje o jejím předepsání?

Rozhoduje ošetřující lékař na základě anamnézy, dokumentované nesnášenlivosti 3 statinů u pacientů s familiární hyperlipoproteinemií (kritériem je Dutch Lipid Clinic aspoň 6 bodů,) a nebo u pacientů v sekundární prevenci, kde léčba nezajišťuje pokles LDL pod 2.5 mmol/l. Takového pacienta může lékař odeslat do Centra pro léčbu dyslipidemie (tedy i k nám), kde dojde k dalšímu posouzení na základě dodané dokumentace.