PCI

perkutánní koronární intervence (dříve PTCA). Intervence v koronárních tepnách speciálním instrumentáriem, jejíž cílem je obnovit dobré prokrvení srdečního svalu (myokardu). Viz revaskularizace, infarkt myokardu.