prof. MUDr. Pavel Osmančík, Ph.D.

Dne 8. května 2021 byli jmenováni noví profesoři vysokých škol.  Mezi nimi za obor kardiologie i náš kolega prof. MUDr. Pavel Osmančík, Ph.D., který je zástupcem přednosty pro specializační vzdělávání lékařů na Kardiologické klinice 3. LF UK a FN Královské Vinohrady a spolupracovníkem Katedry psychologie Filozofické fakulty UK.

prof. MUDr. Pavel Osmančík, Ph.D. je specialista na arytmologii, které se také věnuje v naší ambulanci.

Za celý tým Kardiologie Brandýs tímto gratulujeme!