Ambulance poskytuje běžný kardiologický servis ve vysokém standardu. Dispenzarizuje všechny kardiologické pacienty:

 

  • pacienti s vysokým krevním tlakem,
  • pacienti se srdečními vadami včetně přípravy k operaci,
  • pacienti po operaci srdečních vad včetně vrozených vad v dospělosti,
  • pacienti s ischemickou chorobou srdeční včetně stavů po revaskularizačních výkonech (aortokoronární bypass /CABG/ či perkutánní koronární intervenci /PCI/),
  • pacienti s kardiomyopatiemi,
  • pacienti s implantovaným kardiostimulátorem,
  • pacienti s poruchami srdečního rytmu,
  • pacienti s poruchou metabolizmu tuků.