Ultrazvukové vyšetření srdce přes hrudní stěnu (transthorakální echo) je metodou umožňující neinvazivně vyšetřit srdce (změřit velikost srdečních oddílů, zhodnotit výkonnost srdce, diagnostikovat patologické útvary v srdci, diagnostikovat výpotek v perikardu, zhodnotit funkci chlopní, vyšetřit velké cévy /aorta, plicnice/). Bez něho si v současnosti není možné představit kvalitní kardiologické vyšetření!

Jícnová echokardiografie, při které se zavádí vyšetřovací sonda do polykací trubice (jícnu) a do žaludku zpřesňuje transthorakální echo a používá se hlavně u srdečních vad a u pacientů po mozkových příhodách.