Ambulantní monitorování EKG ke zjištění dvacetičtyřhodinového profilu EKG křivky. Vyšetření se používá hlavně u pacientů s arytmiemi , krátkodobým bezvědomím (synkopa) či s ischemickou chorobou srdeční.