Kardiologická poradna je určena všem, kteří potřebují konzultovat svůj stav či léčbu s odborníkem v situacích, které nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

Obecné nebo základní odpovědi jsou bezplatné, za podrobné zpracování Vašeho dotazu se účtuje poplatek 500 Kč za každou započatou hodinu. Při stanovení kalkulace ceny bude přihlédnuto k obsahu a rozsahu dotazu. Cena zahrnuje administraci a vyhodnocení diagnostických metod, zpracování posudku podle nálezů event. charakteru vyšetření a požadavků klienta a následné konzultace, apod.

Prohlédněte si taky dotazy, které jsme již zodpověděli.