Pro určení přesné anamnézy pacientů provádíme náběry krve a biologických materiálů, které jsou následně odeslány do laboratoře k odbornému posouzení.