Systola

doba po kterou dochází k vypuzování krve ze srdce