Za konzultační a další služby kardiologické poradny nabízené na těchto stránkách se účtují poplatky podle uvedeného sazebníku.

Při stanovení kalkulace ceny bude přihlédnuto k obsahu a rozsahu dotazu. Cena zahrnuje administraci a vyhodnocení diagnostických metod, zpracování posudku podle nálezů event. charakteru vyšetření a požadavků klienta a následné konzultace, apod.

K odpovědi bude přiložena informace o ceně za službu a variabilní symbol pro identifikaci Vaší platby.

Prohlédněte si taky dotazy, které jsme již zodpovědeli.