Ambulantní monitorování krevního tlaku (TK) ke zjištění jeho dvacetičtyřhodinového profilu. Vyšetření zlepšuje diagnostiku a léčbu hypertenze, umožňuje optimalizovat léčbu, diagnostikuje syndrom bílého pláště.