Zpřesnění diagnostiky pacienta

V září 2021 učinila naše ambulance další významný krok ke zlepšení péče o své pacienty. Na základě dlouhodobých zkušeností z ambulantního provozu jsme se rozhodli pro nákup analyzátoru Fluoro-Checker TRF Reader, díky kterému jsme schopni na místě zpřesnit diagnostiku pacienta a ihned zahájit potřebnou léčbu bez zbytečných průtah. O co jde?

Při podezření na infarkt myokardu, probíhající trombózu vč. plicní embolie nebo v rámci diferenciální diagnostiky dušnosti (potvrzení či vyloučení srdečního selhání) se pro zpřesnění diagnózy řídíme výsledkem krevního odběru, při kterém sledujeme ukazatele Troponin I, D-dimery či NT pro-BNP.

Pro získání těchto výsledků jsme museli odeslat pacienta do příslušně vybavené nemocniční laboratoře, ve které byla na základě krevního odběru diagnóza zpřesněna a až poté zahájena léčba. Tento proces je ale pro pacienta značně nepohodlný a přicházíme tím o cenný čas.

Přístroj Fluoro-Checker TRF Reader, který máme nově přímo v ambulanci, nám umožňuje provést a vyhodnotit krevní odběr na místě. Výsledek máme k dispozici do 15 minut a bez nutnosti odesílat pacienta k odběru mimo naší ambulanci. Díky tomu můžeme časně zahájit odpovídající léčbu.

Výkony jsou v našem zařízení plně hrazené pro klienty pojišťoven VZP, ČPZP, ZP Škoda, OZP, částečně hrazené pojišťovnou ZPMV. Klienti zbylých pojišťoven mohou této možnosti využít jako samoplátci.

Věříme, že společně s dalšími provozními novinkami jsme o velký kus dal v naší snaze vybudovat v souměstí kvalitní kardiologické pracoviště na vysoké úrovni, které plně pokryje běžné potřeby našich pacientů a případy nutných návštěv specializovaných nemocničních kardiocenter sníží na minimum.

 

Kardio Brandýs