Ceník

Objednávejte se na +420 326 396 790

Služby

Kardiologické vyšetření na vyžádání praktického lékaře či specialisty proplácí u klientů níže uvedených pojišťoven zdravotní pojišťovna.

V případě konzultace navrženého diagnostického či léčebného postupu platí podmínky níže uvedené (on-line poradna).

Vyšetření sportovců v rámci prevence náhlé smrti si hradí sportovci sami (1000 Kč za vyšetření + 600 Kč zátěžový test), pokud nejsou propláceny sportovním klubem.

Ceník služeb nehrazených zdravotní pojišťovnou

 • Vyjádření k prodloužení řidičského průkazu   100,-
 • Vyjádření k prodloužení zbrojního průkazu   100,-
 • Výpis ze zdravotní dokumentace   200,-
 • Výpis a potvrzení pro účely pojišťovny   300,-
 • Potvrzení o zdravotním stavu   200,-
 • EKG na žádost pacienta   150,-

Příspěvky zdravotních pojišťoven na kardiovaskulární prevenci

 • VOZP (201)
  • Příspěvek až 250 Kč pojištěncům do dovršení 18 let na lékařskou prohlídku nutnou k členství ve sportovní organizaci, kroužku nebo klubu. Více naleznete přímo na stránkách pojišťovny zde.
 • ČPZP (205)
  • Příspěvek až 500 Kč dětem a mládeži s platným průkazem sportovního klubu ve věku do 17 let včetně na úhradu sportovní lékařské prohlídky provedené u poskytovatele zdravotních služeb. Více naleznete přímo na stránkách pojišťovny zde.
  • Příspěvek až 500 Kč sportovkyním s platným průkazem (členský průkaz sportovního klubu pojištěnce, registrační průkaz sportovce, pilotní průkaz nebo platné potvrzení o studiu na VŠ se sportovním zaměřením) od 18 let na úhradu sportovní lékařské prohlídky provedené u poskytovatele zdravotních služeb. Více naleznete přímo na stránkách pojišťovny zde.
  • Příspěvek až 500 Kč sportovcům s platným průkazem (členský průkaz sportovního klubu pojištěnce, registrační průkaz sportovce, pilotní průkaz nebo platné potvrzení o studiu na VŠ se sportovním zaměřením) od 18 let na úhradu sportovní lékařské prohlídky provedené u poskytovatele zdravotních služeb. Více naleznete přímo na stránkách pojišťovny zde.
 • ZPMV (211)
  • Pojištěnec může čerpat příspěvek až do max. výše 500 Kč na prevenci kardiovaskulárních onemocnění – EKG – do 40 let věku. Více naleznete přímo na stránkách pojišťovny zde.
 • RBP (213)
  • Příspěvek až 500 Kč na periodickou prohlídku pro registrované sportovce do 18 let . Více naleznete přímo na stránkách pojišťovny zde.
  • Příspěvek až 500 Kč na komplexní vyšetření na kardiovaskulární a metabolické onemocnění, včetně laboratorního, pojištěncům od 18 let.
   Více naleznete přímo na stránkách pojišťovny zde.
 • ZPŠ (209)
  • Příspěvek až 500 Kč na sportovní prohlídku pro děti a studenty od 4 do 18 let. Více naleznete přímo na stránkách pojišťovny zde.
 • OZP (207)
  • Majitelům VITAKARTY OZP přispívá na sportovní prohlídku provedenou u odborného lékaře v průměru 398 Kč, maximální možná částka je však až 1540 Kč. Více naleznete přímo na stránkách pojišťovny zde.

O pravidlech čerpání příspěvků se vždy poraďte se svojí pojišťovnou.

On-line poradna

Obecné nebo základní odpovědi jsou bezplatné.

Za konzultační a další služby kardiologické poradny nabízené na těchto stránkách se účtuje poplatek 500 Kč za každou započatou hodinu.

Prohlédněte si taky dotazy, které jsme již zodpovědeli.

Pojišťovny

Spolupracujeme s následujícími zdravotními pojišťovnami:


logo-vzpvozp-1czpz_office_barvyozp-logoLogo ZPŠ s názvemzpmv-logo