Přístroj zapůjčujeme našim pacientům na týden či déle. Okamžitý EKG záznamník nosí pacient u sebe a v případě náhlé arytmie natočí EKG křivku, kterou na kontrole lékař vyhodnotí.

Přístroj je určený pro pacienty, u kterých se objevují nahodilé arytmie v delších časových rozestupech, které nemusí zachytit 24h holterovská monitorace.

Výkon není hrazený zdravotní pojišťovnou. Cena zapůjčení je 500 Kč/týden.