Angina pectoris

viz ischemická choroba srdeční, viz němá ischemie