Kategorie : Slovník

Systola

doba po kterou dochází k vypuzování krve ze srdce

Fibrilace síní

jedna ze supraventrikulárních arytmií, je charakterizována frekvencí síní nad 350 stahů/minutu.

Flutter síní

jedna ze supraventrikulárních arytmií, je charakterizována frekvencí síní 250-350 stahů/minutu.

Srdeční vada

porucha správné funkce srdce způsobená poruchou chlopní (chlopenní vada) nebo vrozenými abnormalitami (defekt septa síní, defekt septa komor atd.) či získanými abnormalitami (defekt septa komor po infarktu myokardu).

Sick sinus syndrom

syndrom nemocného sinu. Stav, který se objevuje hlavně ve stáří v důsledku degenerativních změn v SA uzlu (hlavního pacemakeru neboli udavatele kroku) a jehož průvodním projevem je celá řada arytmií (včetně fibrilace síní) s pomalou odpovědí komor. Jsou i formy brady-tachy, kdy se pomalá a rychlá frekvence komor střídá.