Ateroskleróza

soubor dějů, podmíněných rizikovými faktory (dědičnost, kouření, obezita, porucha metabolismu tuků, přídatné choroby – cukrovka, špatné léčená hypertenze), které vedou ke změnám v cévní stěně a jejichž důsledkem je správné prokrvení orgánů. Důsledkem aterosklerózy dochází k infarktu myokardu, mozkovým příhodách, v některých případech k nedostatečnosti, ischemické chorobě dolních končetin atd.