Hypertenze (vysoký krevní tlak)

Hypertenzní choroba, hypertenze, je zvýšení krevního tlaku nad 140 milimetrů rtuti (mmHg) v systole a 90 milimetrů rtuti v diastole (? 140/90). V současné době v naší republice je touto chorobou postiženo cca 10% populace a mezi dospělými je to kolem 30% jedinců.

Pacienti s hypertenzí, pokud nejsou hodnoty krevního tlaku vysoké, nemívají žádné potíže. Pokud ano, tak to nejčastěji bývá únava, nevýkonnost, námahová dušnost a nebo pocit tlaku v hlavě či vyloženě bolest hlavy. Prvním projevem choroby ale může také být až poškození nějakého orgánů (srdce – infarkt myokardu, mozek – mozková příhoda, ledviny – selhání).

Hypertenze je podmíněna celou řadou rizikových faktorů. Některé z nich je možné přímo ovlivnit a tím přispět k léčbě hypertenze a prevenci (předcházení) komplikací. Hovoří se o tzv. nemedikamentózní léčbě hypertenze.

Rizikové faktory:
1. Neovlivnitelné: věk, pohlaví, genetické předpoklady
2. Ovlivnitelné: kouření, dietní zvyklosti (nadváha + obezita, přívod soli, alkohol), pohyb, stress, přídatné choroby

Hypertenze je významné onemocnění, které, pokud je neléčeno nebo špatně léčeno (nedosahuje se tzv. cílových hodnot krevního tlaku), vede k celé řadě významných komplikací: infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, selhání ledvin, slepota…. Léčbou bychom měli dosáhnout cílových hodnot krevního tlaku (pod 140/90 mmHg). U některých rizikových skupin (pacienti s cukrovkou nebo onemocněním ledvin) chceme dosáhnout ještě nižších hodnot.

Léčba hypertenze musí být komplexní s aktivním přístupem pacienta. Zahrnuje vedle výše zmíněného ovlivnění rizikových faktorů také léčbu medikamentózní. Máme k dispozici celou řadu léků a při jejich výběru záleží na přítomnosti dalších chorob. U většiny pacientů potřebujeme ke správné léčbě (dosažení cílových hodnot)alespoň 2 léky. Medikamentózní a nemedikamentózní léčby hypertenze tvoří dvě strany téže mince.