Insuficience

nedostatečnost (viz srdeční insuficience) či nedomykavost (viz nedomykavost)