Srdeční vada

porucha správné funkce srdce způsobená poruchou chlopní (chlopenní vada) nebo vrozenými abnormalitami (defekt septa síní, defekt septa komor atd.) či získanými abnormalitami (defekt septa komor po infarktu myokardu).