Kategorie : Ostatní

„Co je echokardiografie a jak se provádí?“

Transthorakální echokardiografie (TTE) je ambulantní neinvazivní (provádí se sondou přiloženou na hrudník) diagnostický výkon. V současné době je echokardiografie, která pracuje na bázi ultrazvuku, základní neinvazivně-kardiologickým vyšetřením. Echokardiografie se v některých případech provádí přes polykací trubici (jícen) – tzv. transezofageální (jícnová...

„Co je koronarografie a srdeční katerizace?“

Koronarografie je vyšetření koronárních (věnčitých) tepen, které vyživují srdeční sval. Jedná se o diagnostický výkon, který se provádí během zpravidla 3 denního pobytu v nemocnici, v lokální anestezii (znecitlivění). Cestou femorální (stehenní) tepny se pomocí speciálního instrumentaria nasondují koronární tepny a zobrazí se pomocí kontrastní látky. Na korona...